Çekvalf


Çek valfler, gazların ve sıvıların yalnızca bir yöne akmasını sağlayan kendi kendini devreye sokan güvenlik valfleridir. Çek valfinin amacı, sistemdeki akışın tersine çevrilmesini önleyerek ekipmana zarar verilmesini veya akışın bozulmasını önlemektir. Tek yönlü yön kontrol valfleri olarak sınıflandırılırlar. Ayrı tutulmaları gereken ve basınçları farklı olan akış sistemlerinde de uygulanırlar. Ortam akışıyla oluşturulan basınç düşüşünü kullandıklarından, çalışması için harici bir güç kaynağına ihtiyaçları yoktur.

Diğer Ürünlerimiz