Dip Blöf Vanaları


Buharlı kazanlarda suyun kaynayıp buharlaşması sebebi ile kazan suyunda biriken tuzlar çamur şeklini alır ve dipte toplanan tortu vs. yabancı maddeleri dışarı atmak için kazanın altına konan vanadır.

İstenmeyen maddeler katı durumda kazan suyu dibine çöktüklerinde sistemden Dip Blöf Vanası ile tahliye edilirler. 

Dip Blöf İşlemlerinin Avantajları:
1 - Kazan emniyetinde ve verimliliğinde artış
2 - Otomatik blöf ile işçilikten tasarruf
3 - Her türlü buhar kazanı için uygunluk

Diğer Ürünlerimiz