Kızgın Yağ Kazanı ve Buhar Kazanı Besi Pompaları


Besi pompası,  gerektiğinde kazana su beslemesi yapar. Kazan besleme suyu sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kazandaki su buharlaşma kapasitesine göre  besleme pompası seçilir. Besleme pompası, suyun kazana girmesi için yeterli bir seviyeye kadar besleme suyu basıncını yükseltir. Kazan tipi de bir besleme suyu pompası seçerken önemli bir rol oynamaktadır. 

Diğer Ürünlerimiz