Kondenstop


Hava, gaz ve kondensi (suyu) otomatik olarak tahliye eden, fakat buharı tutan cihazlardır.

Kondens (su), hava ve gazların buhar sistemindeki zararlarının önlenmesi gerekir.Bu nedenle çeşitli yöntemlerle çalışan kondenstoplar imal edilmiştir.

Tesisatta buhar boru hattı ile taşınan buhar yoğunlaşırken buharlaşma en-talpisi açığa çıkar. Kondens, sadece doymuş suyun entalpisini ihtiva eder.Belirli  mesafelere montaj edilen kondenstoplar ile bu biriken su tahliye edilir.

Azami ısı iletimini sağlamak için suyun buhar hacminden çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca buharla beraber olan, ısı iletimini engelleyen hava ve diğer gazlann da tahliye edilmesi gerekmektedir.

Bu tahliye işlemleri kondenstop dediğimiz cihazlarla sağlanır. Kondenstoplar, tesisatın ömrünü uzatır. Isı iletimini max. seviyede iletilmesini ve max. verimin alınmasına yardımcı olur.

Diğer Ürünlerimiz